Hoe werkt het?

Stroom wordt gemaakt in een elektriciteitscentrale. Hoofdzakelijk door het verbranden van kolen en gas. Door het verbranden hiervan komt kooldioxine (CO2) vrij, wat de lucht vervuilt. De stroom opgewekt in deze centrales wordt vuile stroom genoemd. De Europese Commissie werkt zelfs aan een voorstel om op energie uit gas en kolencentrales, belasting te heffen. Energie uit zonnepanelen, windturbines en kerncentrales zullen dan belastingtechnisch gezien goedkoper zijn, omdat deze geen CO2 uitstoten. Er is echter nóg een vorm van vuile stroom.

Lichtnet, elektriciteitsnet of laagspanningsnet

Van energiecentrale naar eindgebruiker is een stelsel van leidingen aangelegd om de energie (stroom) te transporteren. Het elektriciteitsnet. Meestal komt het bij woningen en bedrijven binnen in de meterkast. Vanaf de meterkast lopen de leidingen (het lichtnet) door muren, kruipruimtes, vliering en tussen plafonds naar kamers en plekken waar een stopcontact zit. Daar waar we stroom nodig hebben voor verlichting en huishoudelijke apparaten. Op ons lichtnet staat 230 volt en in heel Europa is gekozen voor wisselstroom (AC). Bij wisselstroom veranderen de elektronen razendsnel van richting en geven zo een spanning, die ook steeds van richting verandert. Deze wisselspanning van het lichtnet, heeft een frequentie van 50 hertz. 1Hz komt overeen met 1 seconde. Sommige apparaten in huis werken op gelijkstroom. Bij gelijkstroom (DC) stromen de elektronen één richting op. Gelijkstroom is echter moeilijk te transporteren van elektriciteitscentrale naar gebruiker, vandaar de keus voor wisselstroom. Huishoudelijke en elektronische apparaten worden hiervoor aangepast. In elk apparaat wordt een AC/DC inverter ingebouwd. Een elektronische schakeling die wisselstroom omzet in gelijkstroom.

Elektrisch wisselveld

We spreken van een elektrisch wisselveld (of laagfrequente straling), wanneer er wisselspanningen ontstaan in de elektriciteitsleidingen en in de snoeren van apparaten. Leidingen die netjes weggewerkt zijn in muren en plafonds. De wisselspanning in de elektriciteitsleiding blijft alleen niet in de leiding, maar gaat dwars door de muur de woonkamer, slaapkamer en alle ruimten van de woning in. De mens dicht bij de muur pakt deze spanning op en dit veld, deze spanning, veroorzaken inwendig kunstmatige stromingen. De atomen in je lichaam, die normaal rechtsom draaien, gaan linksom draaien (elektronen spininversie). Niets werkt meer in je lijf zoals het moet werken. De elektrische veldsterkte wordt gemeten in Volt per meter (V/m). Dit elektrisch veld ontstaat bij alle snoeren, kabels en leidingen, wanneer deze op het lichtnet aangesloten zijn, ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt. Ook kunnen wanden en plafonds waarin leidingen lopen (denk aan halogeen lampen in het plafond) over het hele oppervlak een elektrisch veld uitstralen.

Door elektromagnetische golven, veroorzaakt door afnemers (koelkast ventilator en radio/tv apparatuur) stijgt het kWh verbruik in dit voorbeeld met 20%. De Energie Bespaar Kaart (EBK) filtert die 20% vuile stroom waardoor het “zuivere” kWh verbruik aan de meter wordt doorgegeven. Er dient dan 20% minder elektra te worden betaald.

 

Magnetisch veld

Naast het laagfrequent elektrisch wisselveld, heeft stroom een magnetisch veld. Uitgedrukt in NanoTesla. Apparaten die werken op stroom (bijvoorbeeld tv, laptop, wasmachine en koffiezetapparaat) stopcontacten en alle elektrische leidingen hebben een magnetisch veld. En net als de elektrische wisselvelden gaan ook magnetische velden dwars door muren heen.

Energiezuinige apparaten en vuile stroom

Om nu zo min mogelijk stroom te vragen zijn er energiezuinige apparaten op de markt gekomen. Deze energiezuinige apparaten hebben niet het hele stroomaanbod in de leiding nodig. Neen, ze plukken hapjes stroom van het lichtnet. Het mooie patroon van de 50 Hertz (de rode golflijn; de zuivere sinus) in gelijkmatige ronde boogjes, wordt veranderd in een blokpatroon. Geen ronde vormen meer maar strakke rechte lijnen, als blokken (de zwarte gemodificeerde sinus).

stroom

Dit blokjespatroon heeft eveneens invloed op een organisme, op een mens. En ook dit noemen we ook vuile stroom! Naast het feit wat de wisselstroom al die jaren heeft gedaan met een organisme is het sinds de energiezuinige apparatuur een stuk onaangenamer geworden in je eigen woning. Van ons licht wordt door wetenschappers gezegd dat het een oorzaak kan zijn van welvaartsziekten. Een onderzoek van Milham (hoofdepidemioloog in de Verenigde Staten) uit 2009, toont aan dat elektriciteit de oorzaak is van een aantal welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten, adhd, reuma, kanker, astma, diabetes, chronische vermoeidheidssyndroom en depressies die tot zelfmoord leiden. Milham wijst er in 1997 al op dat werknemers die met elektriciteit werken een hoger sterftecijfer hebben dan mensen met sommige soorten kanker. Hij legt het verband tussen de toename van deze ziekten en het invoeren van het elektriciteitsnet. In 1940 waren er twee grote bevolkingsgroepen: de stedelijke met elektriciteit en de landelijke, waar elektriciteit nog geleidelijk zou worden ingevoerd. Door de twee groepen met elkaar te vergelijken heeft Milham aangetoond dat bovengenoemde ziektes veroorzaakt werden door elektrificatie en niet door de levensstijl. Als conclusie is Milham overtuigd dat een groot deel van de welvaartsziekten nu te voorkomen waren geweest! Ons lichtnet is dus óf niet veilig genoeg óf we weten te weinig hoe dit inwerkt op een organisme.
Grote instellingen zoals ziekenhuizen hebben de verplichting om deze vuile stroom schoon terug te leveren aan het energiebedrijf. Bij particulieren bestaat deze verplichting niet. Woon je dus in een flatgebouw, dan is de kans erg groot dat je de vuile stoom binnen krijgt van een ander! Je zult maar gevoelig zijn voor dat veranderende blokjes-patroon!

Wat kun je zelf doen?

Er zijn plekjes in je woning die niet lekker voelen, maar je weet niet waarom. Het plekje waar je altijd zit te lezen omdat de leeslamp daar staat bijvoorbeeld. Het enige plekje waar het stopcontact nog vrij is voor de leeslamp. Maar het voelt niet lekker. Een onrustig gevoel geeft het wanneer je daar zit. Ook het bed staat niet echt prettig. Je valt moeilijk in slaap en wordt ’s nachts vaak wakker met kramp. Misschien staat het bed tegen een muur waar elektriciteitsleidingen doorheen lopen? Je lichaam wordt op die manier gemakkelijk met tientallen volt per meter opgeladen. Zou dát de oorzaak zijn? Dit is gemakkelijk om uit te zoeken.

  • Zet je bed het liefst weg van muren met leidingen. Weet dat de spanning, de straling van de elektriciteitsleidingen, door een ijzeren bed geleid wordt en zo het hele bed een hoge belasting geeft. Een
    bed waar je meestal acht uur in ligt!
  • Ook kan de stroom er ‘s nachts af. Zet de schakelaar in de meterkast, waar je slaapkamer de stroom van krijgt, naar beneden. Uit! Een zaklamp is handig voor nachtelijk toiletbezoek en een wekker op batterijen om op tijd wakker te worden.
  • Stekkers uit stopcontacten halen bij geen gebruik van apparatuur
  • Er zijn ook schakelaars te koop (netvrijschakelaars voor in de meterkast) die bij geen stroomvraag automatisch een groep uitschakelen.
  • Verder zijn er filters te koop voor in het stopcontact. Filters die de laagfrequente straling uit de leidingen van het lichtnet verminderen tot verwijderen.
  • Heel rigoureus is het om je lichtnet te vervangen met de afgeschermde isolatiekabel.

 

ELEKTROSMOG

Gloeilampen veroorzaken nauwelijks tot geen elektromagnetische straling. Spaarlampen daarentegen veroorzaken aanzienlijk wat radiofrequente straling (in het frequentiegebied tussen 25 en 100 kHz).

Uit metingen van het onafhankelijke Franse onderzoekscentrum CRIIREM blijkt dat de stralingsniveaus bij spaarlampen tot op 1 meter afstand nog heel hoog zijn (13). Op 20 cm van de lamp kan het stralingsniveau maar liefst 180 V/m bedragen, wat enorm hoog is. Deze metingen werden herhaald en bevestigd door een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (14) en het Zwitserse Federale Bureau van Energie (15).

Het CRIIREM waarschuwt dan ook dat spaarlampen op voldoende afstand moeten worden geplaatst en dat ze best niet gebruikt worden als bureau-, bed- of leeslamp. Het Europees verbod op gloeilampen zal er evenwel toe leiden dat veel meer mensen spaarlampen zullen gebruiken in deze toepassingen, met een hoge blootstelling aan elektromagnetische straling tot gevolg.

Gezondheidsinstellingen en experten comités beweren vaak dat deze stralingsniveaus geen probleem vormen omdat de internationale ICNIRP-normen voor straling gerespecteerd worden. Deze normen worden echter sterk bekritiseerd door een steeds groter wordende groep wetenschappers, die stelt dat deze normen veel te laks zijn (16).

Naast de straling die direct door de lamp uitgezonden wordt, zijn er aanwijzingen dat spaarlampen ook zogenaamde ‘dirty electricity’ veroorzaken. Dat wil zeggen dat de straling uitgezonden door spaarlampen zich verplaatst en voortzet langs de elektriciteitsdraden in huis, hetgeen zorgt voor een extra blootstelling aan elektromagnetische straling, ook in andere kamers.

Een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad the American Journal of Industrial Medicine wijst uit dat blootstelling aan dirty electricity leidt tot een significant verhoogd risico op kanker(17). Ook onderzoek van de Canadese onderzoekster Magda Havas wijst op de mogelijke schadelijke invloed van dirty electricity (18).

Al bij al kan gesteld worden dat er nog weinig onderzoek is gebeurd naar de mogelijke schadelijke invloed van spaarlampen en de straling die ze veroorzaken. Het is zeer bedenkelijk dat gloeilampen verboden worden zonder dat eerst meer onderzoek is gebeurd naar de effecten van spaarlampen.

“Spaarlampen veroorzaken netvervuiling, ‘vuile stroom’, legt hoogleraar Elektrische Storingen Frank Leferink van de Universiteit Twente uit. De vuile stroom wordt met mooie plaatjes van de gemeten elektrische spanning en stroom geïllustreerd. Wat zien we? Geen mooie vloeiende vorm zoals bij de goeie ouwe gloeilamp, maar allemaal scherpe pieken. Het gevolg is volgens Leferink, dat de beoogde elektriciteitsbesparing niet wordt behaald. Ook kan het zijn dat automatische zekeringen niet goed functioneren. Een in de winkel om de hoek gekochte LED-lamp maakt het helemaal bont; die zou eigenlijk verboden moeten zijn.

De 32 Nano lagen van de Energie Bespaar Kaart (EBK) elimineren de bedoelde vuile stroom en zorgen voor een stabiele mooie vloeiende golf van stroom met een hogere kwaliteit, ten gunste van uw apparatuur en uw gezondheid.

De EBK’s stabiliseren de spanning onafhankelijk per fase, brengen de fasen in balans met elkaar (voorkomen van onbalans) en elimineren fluctuaties in de voedingsspanning.

Verbeterde frequentie,

……..voor     en          na de kaart

voor en na