FAQ

Hoe werkt de EBK?
Zie voor uitvoerige beschrijving hoofdstuk “Hoe werkt het”.

Is het strafbaar?
Wanneer er met de meter wordt geknoeid is het strafbaar. Dit is hier niet het geval. EBK hebben geen enkele invloed op de meter zijn stralingsvrij en geleiden niet. Ook andere elektriciteitsbesparingen, zoals de spaarlamp die wereldwijd wordt verkocht en buiten de meter wordt gebruikt, is geen strafbaar feit.

Is het schadelijk voor de gezondheid?
Neen, het is niet schadelijk voor de gezondheid, in tegendeel het verminderd aanzienlijk de e-smog.

Trekt het bliksem aan?
Neen, het is niet geleidend.

Ik heb reeds een elektriciteit bespaar element. Kan ik de EBK tevens gebruiken?
Jazeker, met behulp van de EBK zal er nog meer kW worden bespaard.

Ik gebruik een elektra stabilisator. Heeft de EBK nog nut dan?
Ja. Een stabilisator zorgt er voor dat er continu 220Volt wordt doorgegeven, maar levert GEEN besparing op.Bovendien elimineert de EBK harmonische vervuiling en vuile stroom. Dat doet de stabilisator niet.

Hoeveel kW bespaar ik met de EBK?
De EBK bespaart tussen de 20-30% aan kWh verbruik. Bij grootverbruikers ligt dit lager ca 10-18%.

Moet ik een kleine EBK of een grote EBK aanschaffen?
Dit is afhankelijk van het maximaal aantal ampère dat uw meterkast toelaat. U telt van alle  zekeringen het aantal ampères bij elkaar op en u heeft het antwoord. De rode kaart is geschikt voor woningen (50 ampère),  winkels en bedrijven gebruiken de kleine zwarte kaart die gaat tot 100 ampère. De grote kaart gaat tot 400 ampère en is bestemd voor grootverbruikers. Ook hier geldt dat het aantal ampère dient te worden vastgesteld, immers het kan zijn dat er meerdere grote kaarten dienen te worden toegepast.

Wanneer heb ik mijn investering in de EBK terugverdiend?
Dit is afhankelijk van uw huidige kWh verbruik, totale besparing en uw investering.Voorbeeld: Particulieren hebben de investering (incl. BTW) bij elektra verbruik van € 100 p/mnd terugverdiend in 8-9 maanden en bij € 150 p/mnd in 6 maanden.

De grote kaart verdient in 3 maanden de investering terug bij een verbruik van € 500 p/mnd en bij € 300 p/mnd in 5,5 maanden.

Wordt mijn totale energie rekening nu gemiddeld 25-30% lager?
Neen! Uw totale energie rekening bestaat uit meerdere componenten. Gas, elektra, transportkosten van de netbeheerder (vaak Liander), energiebelasting en administratiekosten.

De EBK heeft uiteraard niets te maken met uw gasverbruik, eventuele aanmaningskosten, transport- en administratiekosten. De EBK werkt uitsluitend op uw elektra verbruik dus heeft rechtstreeks invloed op de rekening van uw elektra, waardoor belasting, transport- en overige kosten lager uitvallen.

En als de EBK bij mij niet werkt?
U constateert geen resultaat? Dan kan het zijn dat de EBK op de verkeerde plek is aangebracht. De EBK werkt absoluut. Daarvan zijn wij zo overtuigd dat wij u een terugkoop garantie van 3 maanden geven. Dit houdt in dat binnen 3 maanden na aankoop u uw geld terugkrijgt, wanneer blijkt dat de EBK geen elektra besparing oplevert. U dient uiteraard dit te kunnen aantonen d.m.v. facturen waarop kWh verbruik in die 3 maanden is gespecificeerd.

Waar plaats ik de EBK in de meterkast?
De EBK wordt met tape eenvoudig geplakt tussen de zekeringen en de elektra meter in de meterkast. (Zie foto’s  bij Installatie).  Bij grootverbruikers kan het zijn dat  een technicus u helpt aanbrengen. Hiertoe wordt in overleg een afspraak gemaakt via “Contact” elders op de site.